Erman Yordam, 1985’te İstanbul Fatih’te doğdu. Erken yaşlarda görsel sanatlara ilgi duymaya başladı ve bir süre sonra kişisel ilgi ve merakını geleneksel Türk ve İslâm sanatlarına yöneltti. Hattat Faruk Dinçer Eratlı’dan sülüs, kûfî ve ma‘kılî yazı eğitimleri alırken müzehhip Hasan Türkmen’den ise tezhip eğitimi aldı. Birikimini genişletmek için kişisel gayretlerde bulunarak ulaşabildiği birçok klasik eseri inceledi.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak estetik ölçülere bağlı olarak ürettiği kûfî, sülüs ve ma‘kılî yazılar ile cami tezyinatı üzerine yoğunlaştıran Yordam, geleneksel yazı sanatları ve hüsn-i hatta yerleşmiş kaide ve üslûpları modern bir yaklaşımla harmanlayarak orijinal ve çağdaş kompozisyonlu eserler meydana getirmektedir. Kendi atölyesinde sanat faaliyetlerini sürdürmekteyken birçok İslam mabedinde yer alan eserlerde imzası vardır ve çalışmaları yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda yer almaktadır.